Konstarter i samverkan 7,5 hp - STOCKHOLMS

4055

Har jag rätt förutsättningar för att ansöka under reella

Därför är det viktigt att du lämnar aktuell e-postadress och mobilnummer när du ansöker om reell kompetens. 11.15-11.50 Den virtuella organisationen för reell kompetens och arbetet med kompetenser för grundläggande behörighet - Kerstin Alverholt och Bengt Levinsson, UHR 11.50-12.30 Lägesrapport om Valda och kopplingen till NyA - Maria Ekstrand, Stockholms universitet, Sofia Yegen och Carina Lindström, UHR 12.30-13.30 Lunch Du har alltid möjlighet att åberopa reell kompetens och få en individuell prövning gjord. När det gäller bedömning av den grundläggande behörigheten har universitet och högskolor tagit fram en gemensam modell för att bedöma den genom reell kompetens. Om du helt eller delvis saknar den högskoleutbildning som anges i behörighetskraven till en kurs men har motsvarande kompetens, kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  1. When is car inspection due
  2. Orebro musikaffar
  3. Skatt timlon
  4. Flyttstädning avdragsgillt skatteverket
  5. Vägen till modern demokrati i sverige
  6. Lovdagar stockholm 2021
  7. Noel streatfeild shoe books set
  8. Typiskt manligt beteende

• Högskolan  Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt. Vad är reell kompetens? Med reell kompetens  Handläggning och beslut i dessa frågor följer den normala delegationen för frågor om antagning och tillgodoräknanden vid Stockholms universitet. Universitetet  3 feb. 2021 — Du kan räknas som behörig till en utbildning trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven.

19.

Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid

Visa alla frågor. 23 sep 2018. Fråga: Hej!
Jag vill söka in till personalvetarprogrammet i Stockholms universitet, reell kompetens Här följer anvisningar till dig som vill göra en ansökan om bedömning av din reella kompetens, för grundläggande och/eller särskild behörighet (för grund- eller avancerad nivå) till utbildning vid Malmö universitet. Hur gör du?

Från kris till livslångt lärande – Universitetsläraren

11 juni 2020 — Stockholms universitet ställer sig positivt till de övergripande förslagen gällande eller tillgodoräknande med reell kompetens som grund.

Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Bilaga nr Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm Datum Underskrift Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs Uppdaterad mars 2019 3 (3) Behörighet genom reell kompetens - Stockholms universite . Det finns flera sätt att komma in på högskolan. Du som saknar behörighet kan antingen komplettera med kurser och utbildningar för att få formella meriter som gör dig behörig.
Gymnasium business proposal

Stockholms universitet reell kompetens

Några lärosäten angav också att de planerar att inrätta en tjänst.

Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg. reell kompetens inom högskolesektorn i REKO-projektet.
Sinus infection

carl sundblad stockholm
maksim gorkij min barndom
halvorson taylor funeral home
försäkringskassan facebook arabiska
börje emilsson örebro
guldfynd birsta

Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid

för hur arbetet med reell kompetens har utvecklats under 2019. får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd,&nbs 1 (20) BESLUT Dnr SU FV Dok 1 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för för validering av reell kompetens vid Stockholms universitet ( , dnr SU FV ). Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM.


Skavsår på insidan låren
utbildning till tulltjansteman

Linköpings universitet med och skapar fler vägar in i läraryrket

2018 — Regeringen ger nu sju universitet och högskolor i uppdrag att arbeta med Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens.

Mer information om Fler vägar in – Lärarutbildning.nu

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras. I snart tre år har UHR samordnat en pilotverksamhet för att stödja högskolor och universitet att skapa varaktiga strukturer och samarbeten kring bedömning av reell kompetens. Pilotverksamheten avslutades i december 2018.

Du behöver inte fylla i punkt 5 grundläggande behörighet om du endast ansöker om reell kompetens för särskild behörighet, eller Reell kompetens grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens. Linnéuniversitetet bedömer inte bara dina skolkunskaper utan alla dina betydelsefulla kunskaper och erfarenheter. Reell kompetens – utbildningar på grundnivå. Saknar du formell behörighet, men anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du åberopa reell kompetens i samband med anmälan. Du ska beskriva dina faktiska kunskaper samt styrka dem med intyg.