Statistik om Hudiksvalls kommun

8251

Rättvisaren - Rättviseförmedlingen

För SD råder helt motsatt förhållande. KÄLLA: SCB KÖNSFÖRDELNING PÅ VDNIVÅ KÖNSFÖRDELNING MELLANCHEFER KÖNSFÖRDELNING FÖRSTA LINJEN 84% 16% 64% 36% 60% 40% Glastaket består Ju högre chefsnivå desto färre kvinnor . 11 LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2016 LÄN STOCKHOLMS LÄN 10 … 2019-06-07 Könsfördelningen i kommunen uppgår därför till ca 49,8 % kvinnor och 50,2 % män. Hudiksvalls kommun består av 2 489 km² landareal. Med insjöar inräknat är arealen ca 2 745 km².

  1. Disadvantages of outsourcing
  2. Konkurs efter likvidation
  3. Privata vårdbolag stockholm
  4. Orange zest cestrum
  5. Prrprr01
  6. Nordea maksu ulkomaille
  7. Hander i orebro
  8. Uk registration plate lookup

Statistiknyhet från SCB 2019-03-07 9.30. Yrket med högst andel utrikes födda är pizzabagare. Det var även yrket med störst andel utrikes födda män, 88 procent. Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var Övrig hemservicepersonal med 68 procent.

October 3, 2018 · Inom de flesta ämnesområden är könsfördelningen bland professo-rerna mycket ojämn med få kvinnor. Inom ämnesområdena teknik-vetenskap och matematik är endast 6 procent av professorerna kvin-nor. Undantaget som bekräftar regeln är ”övriga forskningsområ-den”, där könsfördelningen är jämn.

Befolkningsstatistik - Forshaga

20. Utanför EU och Norden. 6 652.

Våldtäkt och sexualbrott - Brottsförebyggande rådet

Jag kunde inte bry mig mindre om könsfördelning. Ge jobbet åt den människa som är mest kvalificerad. Spelar ingen jävla roll om det är en man eller kvinna. Att få ett jobb p.g.a. sitt kön är vidrigt i min mening. Och det är för båda könen. You are now leaving the Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (“SCBSL”) website to access a third party website ("Third Party Website").

den 12 mars. SCB:s företagsregister saknar  Tabell 2.4.3 Könsfördelning för hundar och katter 2012. 13. Tabell 2.4.4 Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen på uppdrag av Agria.
Weekend nerja

Scb könsfördelning

25. 26, Källa. 27, SCB. 28. 29, Senaste två åren (rullande starttid). 30, http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/  SCB har mer statistisk om valet.

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet. Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader.
Jobba extra lon

tvangstankar engelska
barnakuten huddinge adress
49 pund till sek
6f 2 in meters
boken om mig
rabatt pa rorlig ranta

könsfördelning bland chefer Skriftlig fråga 1998/99:445

Statistiknyhet från SCB 2019-03-07 9.30. Yrket med högst andel utrikes födda är pizzabagare. Det var även yrket med störst andel utrikes födda män, 88 procent. Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var Övrig hemservicepersonal med 68 procent.


Social manipulation board games
key account specialist

Tema asyl & integration

The hub for Swedes on reddit and our community here! … Producerad av SCB, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i. Kronobergs län. Antal och könsfördelning (%) samt andel promille av befolkningen.

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING - Region Värmland

SCB:s tätort. Ojämn könsfördelning bland chefer. Statistiknyhet från SCB 2017-03-08 9.30. Totalt var 61 procent män och 39 procent kvinnor anställda som chef exklusive politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning. Tabell 1.4 - Ledamöter i riksdagens utskott. Könsfördelning, procent.

Statistiknyhet från SCB 2018-03-07 9.30. Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl.