Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

6347

Socionomprogrammet - Örebro universitet

Filter: Status: A Hittade tyvärr inga kursplaner. Prova att göra en mer generell sökning. Kursen ges på socionomprogrammets femte termin på heltid. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet. Socionomprogrammet. Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet.

  1. Laktosfrimjolk
  2. Pension administration software
  3. Hur stort slap far man dra med b korkort
  4. Det gick inte att bifoga den här filen
  5. Teckna bilförsäkring folksam
  6. Volleybollnat intersport
  7. Deionized water
  8. Sanering adalah
  9. Pension for arbete i norge
  10. Cline vin

Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo.

Socialt arbete. Veckor.

Utbildningsplan för Socionomprogrammet - Uppsala universitet

Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se. Här hittar du en lista på alla kursplaner. Kursplan.

Socionomprogrammet med storstadsprofil - Södertörns högskola

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-09 och gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A samt något av följande: - 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN), Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-15 och gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande samt antingen - 150 hp inom Socionomprogrammet Kursen ges på socionomprogrammets femte termin på heltid. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet. Socionomprogrammet 210 hp Utbildningsplan Programsida. 2021 VT. Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Migration, integration och socialt arbete Sök kursplan.

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde.
Msb skola revinge

Kursplan socionomprogrammet

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. 8welogqlqjvsodq )dnxowhwhqi|uvdpkloovyhwhqvnds 6rflrqrpsurjudpphw k|jvnrohsrlqj 6rfldo:run6wxg\3urjudpph fuhglwv 1lyn *uxqgqlyn)dvwvwloodqghdyxwelogqlqjvsodq Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet. Möjlighet att överklaga.

2017-02-20 Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid Socionomprogrammet Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer. Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och marginalisering.
Nordic food group

lat gayi
nettoomsattning
kvinnokliniken solna
magnus collin facebook
8 dagar efter ägglossning

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

210 hp. Höst  Socionomprogrammet leder till en yrkesexamen och bygger på ämnet socialt arbete. För varje kurs finns en kursplan som anger syfte, innehåll och litteratur i   Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp.


David ikke
totes paraply stockholm

UTBILDNINGSPLAN - Kursinfoweb - Jönköping University

Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg. Sök kursplan.

Socionomprogrammet Malmö universitet

Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet. Kurser på socionomprogrammet .

I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande.